Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Borg:

Wanneer u bij ons, V.O.F. Eenden Verhuur Westland, later te noemen verhuurder een eend huurt of gebruik maakt van één

van onze arrangementen, dient er een borg bedrag te worden betaald. Deze borg bedraagt € 250,- per eend en kan

vooraf per bank of bij aankomst contant worden voldaan. Bij terugkeer worden de huur en eventuele andere kosten met de

borg verrekend. Het is niet mogelijk om met PIN te betalen.

Eigen risico:

Gelijk aan de borg is ook het eigen risico bij schade aan de auto, dus € 250,-. Dit kan niet worden afgekocht. In geval van

schade krijgt u niet direct het eventueel overgebleven borgbedrag terug.

Tijdens de huurperiode is de huurder altijd aansprakelijk voor alle toegebrachte schade aan de eend. Ook wanneer dat door

een ander is aangebracht.

In geval van schade of diefstal, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan op de hoogte te stellen en bovendien

schriftelijk te bevestigen. Wanneer u in een ongeval betrokken raakt met het voertuig moet altijd het schade formulier door

beide partijen worden ingevuld.

Boetes:

Wanneer u een verkeersovertreding maakt en verhuurder ontvangt hiervoor een geldboete, zal deze worden verhaald op

de huurder en het bedrag zal worden verhoogd met € 15,- administratiekosten. Huurder ontvangt hiervoor een nota per

mail toegestuurd met daarbij alle bewijsstukken.

Regels m.b.t. het omgaan met de auto:

U mag met de gehuurde auto niet deelnemen aan een rittensport of andere evenementen zonder vooraf nadrukkelijk

toestemming te hebben gekregen van verhuurder.

Er mag alleen op verharde wegen worden gereden.

Het doorverhuren van de eend is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder.

Naast een bestuurder mogen er nog drie passagiers mee in de eend. Indien aanwezig, moeten de veiligheidsriemen worden

gebruikt. Tijdens het rijden blijft iedereen zitten.

Reparaties of wijzigingen aan het voertuig zonder toestemming van verhuurder zijn niet toegestaan.

De huurtijd van het voertuig is tussen 09.00 uur en 18.00 uur, tenzij anders afgesproken. Bij het niet naleven van het

bovenstaande wordt een meerprijs van € 50,- per uur in rekening gebracht.

Annuleren:

Annuleren kan kosteloos tot 3 weken vóór de reserveringsdatum. Bij annuleren binnen 3 weken van deze datum brengt de

verhuurden 20% van de totale kosten volgens de offerte of gemaakte afspraken omtrent de reservering in rekening.

Huurder spreekt af met verhuurder wat het aantal deelnemers zal zijn dat gebruik gaat maken van een

arrangement/toer/lunch/barbecue etc. Binnen 48 uur voor de datum van reservering kan dit aantal nog worden gewijzigd,

echter alleen omlaag en niet meer dan 10% van het totale aantal, alles daarboven wordt volledig in rekening gebracht.

Wanneer er minder deelnemers verschijnen op de dag van reservering zonder dit schriftelijk te bevestigen, zal verhuurder

alle kosten per persoon in rekening brengen.

Bij de (losse) verhuur van 2CV’s, dus gebruik zonder een arrangement kan het aantal 3 weken voor de afgesproken

reserveringsdatum nog worden gewijzigd, echter opnieuw alleen omlaag. Binnen deze periode van 3 weken voor de

reservering worden alle kosten in rekening gebracht.

Als de auto op of voor de dag van reservering buiten gebruik raakt, zal de verhuurder, indien mogelijk, een andere eend ter

beschikking stellen. Er kan in geen geval meer dan het betaalde bedrag terug worden geëist.

Vul uw eigen inhoud in.