Algemene Voorwaarden

Wanneer u bij ons, V.O.F. Eenden Verhuur Westland, later te noemen verhuurder een eend huurt of gebruik maakt van één van onze arrangementen, dient er een borg bedrag te worden betaald. Deze borg bedraagt € 250,- per eend en kan vooraf per bank of bij aankomst contant worden voldaan. Bij terugkeer worden de huur en eventuele andere kosten met de borg verrekend. Het is niet mogelijk om met PIN te betalen.

Gelijk aan de borg is ook het eigenrisico, dus € 250,- per eend en kan niet worden afgekocht. In geval van schade krijgt u niet direct het eventueel overgebleven borgbedrag terug.
Tijdens de huurperiode is de huurder altijd aansprakelijk voor alle toegebrachte schade aan de eend. Ook wanneer dat door een ander is aangebracht.

In geval van schade of diefstal, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan op de hoogte te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. Wanneer u in een ongeval betrokken raakt met het voertuig moet altijd het schade formulier door beide partijen worden ingevuld.
Reparaties of wijzigingen aan het voertuig zonder toestemming van verhuurder zijn niet toegestaan.

Als de auto op of voor de dag van reservering buiten gebruik raakt, zal de verhuurder, indien mogelijk, een andere eend ter beschikking stellen. Er kan in geen geval meer dan het betaalde bedrag terug worden geëist.
Wanneer u een verkeersovertreding maakt en verhuurder ontvangt hiervoor een geldboete, zal deze worden verhaald op de huurder en het bedrag zal worden verhoogd met € 15,- administratiekosten.

U mag met de gehuurde auto niet deelnemen aan een rittensport of andere evenementen zonder vooraf nadrukkelijk toestemming te hebben gekregen van verhuurder.
Het doorverhuren van de eend is niet toegestaan zonder toestemming van de verhuurder. Naast een bestuurder mogen er nog drie passagiers mee in de eend. Indien aanwezig, moeten de veiligheidsriemen worden gebruikt. Tijdens het rijden blijft iedereen zitten. 

Vul uw eigen inhoud in.